הלשכה הגדולה למדינת ישראל

של בונים חופשים קדמונים ומקובלים

הזמנה

מפגש וירטואלי לשיתוף ידע

המזרח הגדול של ברזיל והלשכה הגדולה למדינת ישראל

תאריך: 15/05/2021 (מוצאי שבת)

שעה: 21:00 (שעון ישראל)

אורחי כבוד:

הנשיא הגדול הכללי של המזרח הגדול של ברזיל, האח הסוברני מוסיו בונפיציו גימראיש

הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכובד ביותר יהודה שמואלביץ

מספר הזום: 83585842941

קישור: https://us02web.zoom.us/j/83585842941

ביצוע: המזכירות הכללית ליחסי הבונים החופשיים הזרים של המזרח הגדול של ברזיל

הפצה: המזכירות הכללית לתקשורת, לאינפורמטיקה וללינק לשיתוף ידע של המזרח הגדול של ברזיל

Invitation

Virtual Meeting –Information sharing
The Grande Oriente do Brazil
The Grand Lodge of the State of Israel
Date: 15.5.2021
Time: 21.00 (Israeli Time)

Guests of Honor:

The Grand Master of the Grand Lodge of the Grande Oriente do Brazil
M.W.Bro. Mucio Bonifacio Guimaraes
The Grand Master of the Grand Lodge of the State of Israel
M.W.Bro. Yehuda Shmuelevitz
Zoom number: 83585842941
Link: https://us02web.zoom.us/i/83585842941
Execution The General Secretariat of Foreign Relationships of the Grande Oriente do Brazil
Diffusion The General Secretariat of Communication and Informatics, and information sharing link of the Grand Oriente do Brazil.

CONVITE

Webmeeting: Compartilhando Conhecimento
Grande Oriente Do Brasil
Grande Loja Do Estado De Israel
Data: 15.5.2021 (Sábado)
Horário: 15h00 (horário de Brasília)

Participação Especial:

Soberano Ir. Múcio Bonifácio Guimarães, Grão-Mestre Geral do GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Mui Respeitável Irmão Yehuda Shmuelevitz, Grão-Mestre da GRANDE LOJA DO ESTADO DE ISRAEL

Zoom ID: 83585842941
Link: https://us02web.zoom.us/i/83585842941

Realização: Secretaria Geral de Relações Maçônicas Exteriores do Grande Oriente do Brasil

Divulgação: Secretaria Geral de Comunicação e Informática do Grande Oriente do Brasil & Rede Colméia

הבונים החופשים

ארגון הבונים החופשים הוא מסדר אחוותי הדוגל בקידום האידיאלים של אחווה חברתית, עזרה הדדית, צדקה ומוסר, כנובעים מכוח עליון. הבנייה החופשית מיוסדת על עקרונות נעלים ומכוונת להקנות לפרט ערכים אנושיים מוסריים שאותם הוא אמור ליישם לתועלתו, לתועלת משפחתו, הקהילה והמדינה בה הוא חי ולתועלת החברה האנושית כולה. המסדר פועל להידוק קשרי האחווה והסולידריות בין כל חבריו המוכרים זה לזה כ'אחים' ומאוגדים בסניפים הנקראים 'לשכות'.

ארגון הגג המאחד את הלשכות בכל מדינה בעולם נקרא בשם "הלשכה הגדולה". ניתן לכנות את הבניה החופשית: פילוסופיה מוסרית לפרט. פילוסופיה זו, המכילה את עקרונות המוסר, עושה שימוש בכלי העבודה של הבנאים העתיקים, המעשיים, ובניין בית המקדש של שלמה, שבבנייתו עסקו בני עמים שונים למען מטרה נעלה אחת, כסמלים ללימוד עקרונותיה. הבניה החופשית מעודדת נאמנות לשלטון המדינה, ציות לחוקיה ולשופטיה. היא מעודדת את האחים לפעול על פי עקרונותיה, אך לא על חשבון צרכי משפחתם, פרנסתם וחובותיהם האזרחיות.

להפוך אנשים טובים, לטובים יותר

אהבת אחים עזרה ואמת

שלוש המילים: אהבת אחים, עזרה ואמת. כל בונה חופשי יודע ומכיר בליבו שכל רכיב בעל משמעות עמוקה ופנים רבות לה" הבניה החופשית היא מיקרו קוסמוס שבו עקרונות אלו מנותחים לחלקי חלקיקים והמשמעויות של מושגים אלו מתקבלים בהרמוניה שרק מי שנמצא במסדר מיוחד זה יכול להבחין בהרמוניה של אורות מרהיבים שרק מי שנמצא במסדר מיוחד זה יכול להבחין בהם. אור היקרות הזה ראוי שיופץ. כולנו במטרה אחת משותפת לגרום לתיקון עולם לא רק בבניה החופשית ולא רק במדינתנו, אלא כולנו יחד להתחבר לסמליות של בניית בית המקדש בליבנו.

להיות בונה חופשי

לשכות סדירות בישראל

הלשכה גדולה למדינת ישראל

של בונים חופשים קדמונים ומקובלים