03-6954218 | 03-6954219

להפוך מאנשים טובים, לטובים יותר

הלשכה הגדולה למדינת ישראל של בונים חופשים קדמונים ומקובלים

הלשכה הגדולה למדינת ישראל

של בונים חופשים קדמונים ומקובלים

הבונים החופשים

ארגון הבונים החופשים הוא מסדר אחוותי הדוגל בקידום האידיאלים של אחווה חברתית, עזרה הדדית, צדקה ומוסר, כנובעים מכוח עליון. הבנייה החופשית מיוסדת על עקרונות נעלים ומכוונת להקנות לפרט ערכים אנושיים מוסריים שאותם הוא אמור ליישם לתועלתו, לתועלת משפחתו, הקהילה והמדינה בה הוא חי ולתועלת החברה האנושית כולה. המסדר פועל להידוק קשרי האחווה והסולידריות בין כל חבריו המוכרים זה לזה כ'אחים' ומאוגדים בסניפים הנקראים 'לשכות'.

להפוך מאנשים טובים, לטובים יותר

ארגון הגג המאחד את הלשכות בכל מדינה בעולם נקרא בשם "הלשכה הגדולה". ניתן לכנות את הבניה החופשית: פילוסופיה מוסרית לפרט. פילוסופיה זו, המכילה את עקרונות המוסר, עושה שימוש בכלי העבודה של הבנאים העתיקים, המעשיים, ובניין בית המקדש של שלמה, שבבנייתו עסקו בני עמים שונים למען מטרה נעלה אחת, כסמלים ללימוד עקרונותיה. הבניה החופשית מעודדת נאמנות לשלטון המדינה, ציות לחוקיה ולשופטיה. היא מעודדת את האחים לפעול על פי עקרונותיה, אך לא על חשבון צרכי משפחתם, פרנסתם וחובותיהם האזרחיות.

אהבת אחים עזרה ואמת

שלוש המילים: אהבת אחים, עזרה ואמת. כל בונה חופשי יודע ומכיר בליבו שכל רכיב הוא בעל משמעות עמוקה ופנים רבות לו הבניה החופשית היא מיקרו קוסמוס שבו עקרונות אלו מנותחים לחלקי חלקיקים והמשמעויות של מושגים אלו מתקבלים בהרמוניה שרק מי שנמצא במסדר מיוחד זה יכול להבחין בהרמוניה של אורות מרהיבים אלו. אור היקרות הזה ראוי שיופץ. כולנו במטרה אחת משותפת לגרום לתיקון עולם לא רק בבניה החופשית ולא רק במדינתנו, אלא כולנו יחד להתחבר לסמליות של בניית בית המקדש בליבנו.

באופן מיוחד למשתתפי הכנס ה-18 של הלשכות הגדולות הרגולאריות הוזמנה מדליה עם סמלי האירוע.

המדליה הייתה אמורה ליצור הכנסה לכיסוי הוצאות הכנס.

לצערנו הרב, חל עיקוב בשחרור הפרטים מהמכס, ולא הגיעו בזמן למכירה בכנס.

אם זאת, על פי בקשתם של אחים רבים מהמסדר שלנו, אנו מוציאים מספר מוגבל של המדליות במחיר עלות של: 100ש"ח (אפשר לתת יותר כתרומה!) 

באופן מיוחד למשתתפי הכנס ה-18 של הלשכות הגדולות הרגולאריות הוזמנה מדליה עם סמלי האירוע.

המדליה הייתה אמורה ליצור הכנסה לכיסוי הוצאות הכנס.

לצערנו הרב, חל עיקוב בשחרור הפרטים מהמכס, ולא הגיעו בזמן למכירה בכנס.

אם זאת, על פי בקשתם של אחים רבים מהמסדר שלנו, אנו מוציאים מספר מוגבל של המדליות במחיר עלות של: 100ש"ח (אפשר לתת יותר כתרומה!)