03-6954218 | 03-6954219

תשלום מיסים

תשלום מיסים עבור שנה נוכחית

ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים

יש להביא את אישור התשלום לגזבר לשכתך.