03-6954218 | 03-6954219

מיסים 2023

תשלום מיסים עבור שנת 2023

ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים

יש להביא את אישור התשלום לגזבר לשכתך.