לשכות אזור ירושלים

להגשת בקשת הצטרפות אנא הורד את הטופס או
צור קשר בטלפון: 03-6964155

להורדת טופס בקשה
הר ציון מס' 2
הר ציון מס' 2יום ב' השני והרביעי בכל חודש
עזרת ישראל 13 ירושלים
עיר הקודש מס' 4
עיר הקודש מס' 4יום ב' השלישי בכל חודש - עובדים באנגלית
עזרת ישראל 13 ירושלים
מצפה מס' 6
מצפה מס' 6יום ב' הראשון בכל חודש
עזרת ישראל 13 ירושלים
יום ד' השני בכל חודש
עזרת ישראל 13 ירושלים
יום ה' הראשון והשלישי בכל חודש
עזרת ישראל 13 ירושלים