03-6954218 | 03-6954219

לשכות בני ברק

להגשת בקשת הצטרפות אנא הורד את הטופס או
צור קשר בטלפון: 03-6964155

אביב מס' 10

יום ה' השני בכל חודש
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

בצלאל מס' 20

יום ב' הרביעי בכל חודש
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

האבן המעוקבת מס' 25

באירועים מיוחדים
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

השחר מס' 32

יום ד' הראשון בכל חודש
עובדים ברומנית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

עלומים מס' 58

יום ד' השני בכל חודש
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק


מוניטיפיורי מס' 78

עובדים בחודשים 6, 10 ו- 12
ימים משתנים (מותנה חגים)
עובדים באנגלית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

הודיני מס' 83

משתנה
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק


דרור מס' 23

יומי ג' השבוע השני כל חודש
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5, ​
בני ברק

הכוכב מס' 13

יום ה' הראשון והשלישי בכל חודש
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

חרמון מס' 21

יום ב' השלישי בכל חודש
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

מיפלמן אומן מס' 29

ביום א' הרביעי בכל חודש
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

לומייר מס' 42

יום ג' הראשון והשלישי בכל חודש
עובדים בצרפתית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

לה-פרטרנידד מס' 62

בכל יום ה' בכל שבוע
עובדים בספרדית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

פרנס מס' 77

יום ג' הרביעי בכל חודש
עובדים בצרפתית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

ירושלים מס' 84

יום א' השלישי בכל חודש
עובדים באנגלית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

ברקאי מס' 17

יום ג' הראשון והשלישי בכל חודש
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

גזית מס' 30

לפי דרישה
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

הארץ הקדושה מס' 50

באירועים מיוחדים
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

נור מס' 73

יום ג' השני בכל חודש
עובדים בשפה התורכית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

גוויל מס' 82

יום א' הראשון בכל חודש
בחודשים : ינואר, אפריל, יולי ונובמבר.
עובדים בעברית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

מוצארט מס' 85

יום ד' השני בכל חודש
עובדים ברוסית
כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק

לשכה גדולה


כתובת: בן גוריון 11 קומה 5,
בני ברק